5 Misverstanden over Chloor.

5 Misverstanden over Chloor

Dat er in een zwembad chloor zit, is voor iedereen even logisch als de klink vast te nemen om een deur te openen.
Je kan overal véél informatie over chloor vinden, spijtig genoeg zit daar ook veel verkeerde informatie tussen.

Hier zijn enkele belangrijke misvattingen:

Ik ben allergisch!

Dat kan natuurlijk zo zijn, maar ben je getest geweest?
Veel mensen denken allergisch te zijn; “er zit zoveel chloor in het water” hoor je veel zeggen. “chloor is  ongezond” is ook een veel gehoorde uitspraak.
Zeggen wetenschappers dat of schrijven weekblaadjes dat zomaar zonder onderzoek ?
De toe te voegen hoeveelheid Chloorshock bedraagt amper 4 gram per 1000 liter water; dit wil zeggen dat er in een zwembad van bv 50.000 liter, slechts 200 gr chloormoet toegevoegd worden.

Het stinkt hier naar chloor!

Chloor heeft zoals vermeld een nogal snel te herkennen geur, maar juist gedoseerd in het water is er bijna geen geur meer.
Toch kan er plots een sterke geur van zijn. Chloor ontbindt zich en mengt zich met afvalstoffen (urine, zeep,  zweet, zonnecrème, enz ) en vormen zo chlooramines.
Het water is met andere woorden verontreinigd en het zijn net die chlooramines die de vervelende geur afgeven.
Hierdoor kan je denken dat er teveel chloor in het water zit, terwijl net het omgekeerde waar is.

Ik gebruik altijd CHLOORTABLETTEN   

Zoals uitgelicht in volgend artikel heb je 2 soorten:

  • Chloor shock om het chloorgehalte op peil te BRENGEN
  • Chloortabletten om het chloor op peil te HOUDEN.
    Als je dus enkel chloortabletten gebruikt maar het chloorgehalte is niet op peil, dan hebben die tabletten helemaal geen werking.

Het water is groen maar er is veel chloor in?

Kort samengevat zijn er 3 stappen te ondernemen:

  • Voldoende filteren
  • pH waarde correct plaatsen
  • Chloorgehalte aanpassen

Als de Ph niet correct is werkt het chloor niet.
In het artikel ‘groen zwembadwater‘ vind je hieromtrent meer info.

Chloor of zout?

Sommige mensen verkiezen zout voor de ontsmetting van hun zwembad.
Dit gebeurt door middel van zoutelektrolyse.
Zout is natriumchloride., dus natrium en chloride
Bij elektrolyse is het actieve bestanddeel van de behandeling chloor. Wanneer het water door de elektrolytische installatie gaat, dan verandert het zout dat opgelost werd in het zwembadwater in chloor.

Een voordeel van zoutbehandeling is dat het niet veel menselijke interventie vereist.
Anderzijds is de installatiekost van een elektrolysetoestel hoog en zal je zwembadwater bij zoutbehandeling een licht gezouten smaak hebben.

We raden evenwel af om gewoon keukenzout te gebruiken als zwembadzout voor zout-elektrolyse.
Hiervoor bestaan speciale zouten, zoals Poolsel of Soft Sel Pluss.