Herstellingen.

Herstelling robot.

Selecteer het merk van uw robot. 

Herstelling installatie zwembad.

Pomp

Maakt uw pomp te veel geluid of is er een lek 

aanwezig?

Klik hier

Filter

Zand- of patroonfilter werkt niet naar behoren?

Klik hier

Doseersysteem

Doseert uw systeem te weinig of te veel chloor? Lukt het maar niet om de pH-waarde goed te krijgen?

Klik hier