Opstarten in de lente.

Vroeg opstarten is de boodschap (rond Pasen) want vanaf 13°C begint het water (en de algen) te werken.

Is opstarten moeilijk? Nee en zeker niet indien je je zwembadwater ook voor en tijdens de winter hebt gecontroleerd.

Moeten we het zwembad leegmaken?

Ja, indien uw zwembad zodanig vervuild is, of het water zodanig groen is, de wanden en de grond zodanig vervuild zijn dat het onbegonnen werk is om het seizoen kommerloos te kunnen starten.

Neen indien alle andere gevallen.  Vergeet niet dat een zwembad met jaarlijks 1/3 vers water ideaal is.

 

ZEER BELANGRIJK VOORALEER TE STARTEN

Om helder en gezond zwembadwater te hebben zijn 4 zaken zéér belangrijk:


1) filterpomp voldoende laten circuleren
2) Kwaliteit van het water testen
3) pH waarde correct plaatsen
4) chloor toevoegen

 

Die 4 punten staan in de juiste volgorde!
Dus niet beginnen met chloor toe te voegen bijvoorbeeld. Hieronder vertellen we waarom.

 

VERGEET NIET DAT HELDER WATER NIET NOODZAKELIJK GEZOND WATER BETEKENT

 

Welke stappen moet ik ondernemen?

 

  • Bodem en randen reinigen, liefst niet in de zonneschijn. Vervolgens bladeren verwijderen om dan te stofzuigen
  • Het waterniveau brengen tot op 3/4 hoogte van de skimmer
  • Indien uw filter niet gereinigd werd voor de winter, dan liefst DECAFIL toevoegen zodat uw filtermedia opnieuw als nieuw werkt.
  • Anti-kalkprodukt CALSET toevoegen, want kalk kan zich anders vasthechten op de wanden en vormt een steenachtige laag die moeilijk te verwijderen is.
  •  Dan de PH meten en eventueel aanpassen met  pH- of pH+ . De pH meten en juist plaatsen is een must als je een perfecte werking wilt van de ontsmetting.
  • Chloor-shock toepassen: CHLOOR SHOCK. Dit snelwerkend chloor brengt het chloorgehalte terug op peil, daarna CHLOORTABLETTEN toevoegen om het chloorgehalte op peil te houden.
  • Water troebel of niet, voeg altijd FLOCKER toe om steeds helder water te hebben.
  • BELANGRIJK IS om de filterpomp minimum 4 uren per dag laten draaien. Geleidelijk dan het aantal uren opvoeren tot: buitentemp /2.
    We raden wel een continue werking aan tijdens de zomer dat betekent 24 op 24 u.

 

  4-STAPPENPLAN

 

FILTERPOMP VOLDOENDE LATEN CIRCULEREN

Velen denken dat 2 uren filteren genoeg is.
Soms wordt er vermeld dat de pomp niet mag circuleren als je in het bad zit.
Filteren doe je echter juist wel als je in het zwembad zit want juist dan wordt het water vervuilt.
Hoeveel uren moet ik dan wel filteren?
De gouden regel is simpel: als het water een temperatuur van 24 graden heeft moet je 12 uren filteren; heeft het water een temperatuur van 28 C°, dan 14 uren filteren.
Dus deel gewoon de temperatuur door 2 en je bekomt het minimum aantal uren filteren.

 

KWALITEIT VAN HET WATER TESTEN

Waarom testen ? Om de pH waarde en het chloorgehalte te bepalen.
Indien de pH waarde niet correct staat heeft chloor geen ontsmettende werking.
Met strips heb je het grote probleem dat  alle kleuren bijna identiek zijn en juist die kleuren geven de waarden aan . Bovendien dien je water te testen van zo’n 20 cm diepte en met een strip begin je al bovenaan het zwembadwater te testen.
Met onze professionele testers schep je water van zo’n 20 cm diepte.
Vervolgens voeg je een pilletje Phenol Red toe in het linkse vakje; en een pilletje DDP in het meest rechtse vakje. Bakje afsluiten en wat schudden.
Zowel het linkse als het rechtse vakje beginnen te verkleuren en die dien je te vergelijken met de kleuren die gedrukt staan op het bakje.

 

PH WAARDE CORRECT PLAATSEN – De ideale waarden zijn tussen 7,2 & 7,6.

De pH-waarde bepaalt:
- De werking van chloor
- Huid- en oogproblemen.
Wist je trouwens dat indien je ogen pikken, de pH te hoog staat en NIET dat er teveel chloor in het water is (zoals nogal dikwijls wordt gedacht).

Indien de pH hoger is dan 8 of lager dan 6,5, dan heeft het chloor totaal geen werking, ook al smelten de tabletten.
Bij een te hoge pH dien te je pH min toe te voegen; pH te laag vraagt pH plus.
Maar hoeveel moet ik nu juist toevoegen?
Vooreerst, weet dat het water een grens heeft om producten op te nemen en dat je niet zomaar een bepaalde dosis in het water kan ‘ kieperen‘.
Daarom dien je alles in stappen te doen.
De pH verlagen of verhogen kan je slechts met 0.4 punten in één keer. Maw je kan , bijvoorbeeld , niet de pH verlagen van 8 naar 7 in één keer.
De maximale toe te voegen pH poeder = 8 gr x aantal M3 water x 4 ( pH aanpassen met 0.4 punten )
Wil je de pH slechts met 0.2 punten aanpassen , dan hebben we 8gr x m3 water x 2 product nodig.
Een vaste waarde is dus altijd 8gr x aantal m3 water; de 4 of de 2 of een ander cijfer is een variabele waarde die bepaalt met hoeveel punten je de pH wil aanpassen;
MAAR 4 is het maximum.
Een tweede dosis of derde dosis voeg je toe na 4 uren. 

CHLOOR TOEVOEGEN – De ideale waarde is tussen 0.6 en 1.5

Chloor enkel toe te voegen als de pH waarde – tussen 7.2 en 7.6 – correct is.

Chloor wordt afgeschilderd als zeer gevaarlijk, veroorzaakt heel wat ongemakken in het zwembad.
Niets is minder waar want de pH is de schuldige van alles want vergeet niet dat onze huid ook een pH waarde heeft en het zwembadwater niet agressief mag zijn t.o.v. onze huid.

 

Je hebt 2 soorten chloor:

Chloorchock of chloorgranulaat  : dient om chloor gehalte op peil te brengen.

Chloortabletten worden gebruikt om het chloorgehalte op  peil te houden.

 Eerst breng je met chloorchock het chloorgehalte op de correcte waarde : tussen 0.6 en 1.5
Voeg 4 gr per m3 water toe aan het zwembadwater.
Bij ‘gras’ groen water voeg je 8 gr per m3
Ga na het toevoegen van chloorchock nooit onmiddellijk in het water want zoals het woord chock al zegt  zal de chloorwaarde veel te hoog staan.

Éénmaal het chloorgehalte op peil staat voeg je dan chloortabletten toe aan het water (om het chloorgehalte op peil te houden).
Hoeveel choortabletten per week moet je nu toevoegen?
Niet omdat een tablet gesmolten is moet je onmiddellijk een nieuwe toevoegen.
één tablet per week per skimmer is ruim voldoende; bij zeer warm weer verdubbel je de hoeveelheid.( bij kleine chloortabletten van 20 gr verdubbel je de dosis – dus 2 of 4 bij warm water)

Je ziet dus dat een zwembad onderhouden niet zo moeilijk is:

1) Testen

2) Voldoende uren filteren        

3) pH waarde correct plaatsen            

4) Chloor toevoegen